ในหลวง พระราชทานแนวทางแก้ไขโควิด-19

ในหลวง พระราชทานแนวทางแก้ไขโควิด-19

(6 เม.ย.) เวลา 10.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราช ”แก้ไขให้ถูกจุด รู้ปัญหา ก็เอาชนะได้”

 

 

 

วานนี้ (6 เม.ย.) เวลา 10.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หน้ากากอนามัย เป็นต้น

ขออนุญาตอัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระราชทานเมื่อเช้านี้แก่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคและอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อเช้าวันนี้ มาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและน้อมรับพระราชกระแสใส่เกล้าใส่กระหม่อมเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งให้สมกับที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยต่อไป ดังนี้

“มีอะไรที่จะมีส่วนช่วยเหลือ ที่จะแก้ปัญหาก็ยินดี เพราะว่าก็เป็นปัญหาของชาติ ซึ่งเรื่องโรคระบาดนี่ ก็ไม่ใช่ความผิดของใคร แล้วสิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือเรามีหน้าที่ที่จะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุด อย่างที่เคยพูดไว้ว่า ถ้าเกิดมีความเข้าใจในปัญหา มีความเข้าใจ ไม่ใช่หมายความว่ายอมรับตามบุญตามกรรม แต่มีความเข้าใจในสถานการณ์ มีความเข้าใจในปัญหา และก็มีความรู้เกี่ยวกับโรค ก็คือเข้าใจในปัญหานั่นเอง อันแรกก็เป็นอย่างนี้

อันที่ 2 ก็คือจากข้อที่ 1 ก็คือการมีการบริหารจัดการ มีแผนเผชิญเหตุ มีระบบในการปฏิบัติ แก้ไขให้ถูกจุด รู้ปัญหา แก้ไขให้ถูกจุด โดยมีการบริหารจัดการ แล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง และเหตุผลที่จะต้องปฏิบัติ เพราะว่าการมีระบบ หรือแผนในการปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ตามความเป็นจริง ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แก้ถูกจุด ก็จะลดปัญหาลงไป จะแก้ได้ในที่สุด

ก็เชื่อแน่ว่าจะต้องแก้ไข และก็เอาชนะอันนี้ได้ เพราะว่าประเทศของเรานี่ก็นับว่าทำได้ดี ประเทศของเรานี่น่าภูมิใจว่าทำได้ดี และก็ทุกคนก็ร่วมใจกัน ก็ดีกว่าที่อื่นอีกหลายที่ แต่บางทีก็ต้องเน้นเรื่องการทำงานมีระบบด้วยความเข้าใจ และการมีระเบียบวินัยในการแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายว่าเราจะต้องต่อสู้ให้โรคนี้สงบลงไปได้ในที่สุด

เพราะว่าโรคมาได้ โรคก็ไปได้ โรคจะไม่ไป ถ้าเราไม่แก้ไขปัญหา เราไม่แก้ไขให้ถูกจุด หรือเราไม่มีความขันติอดทนที่จะแก้ไข บางทีก็ต้องสละในความสุขส่วนตัวบ้าง หรือเสียสละในการกล้าที่จะสร้างนิสัยหรือสร้างวินัยในตัวเอง ที่จะแก้ไขเพื่อตัวเอง เพื่อส่วนรวม อันนี้เราก็ขอเป็นกำลังใจให้”

ขณะที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงตรัสให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ความว่า

“หมอ อาจจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้ ฝากเป็นกำลังใจให้คุณหมอ กับพยาบาลด้วยค่ะ”

admin