บริหารธุรกิจ กลายเป็นสาขาวิชาที่มีผู้ค้นหามากที่สุดใน TCAS 2562

บริหารธุรกิจ กลายเป็นสาขาวิชาที่มีผู้ค้นหามากที่สุดใน TCAS 2562

การบริหารธุรกิจ กลายเป็นสาขาที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดสำหรับผู้สมัครเข้าเรียนในระบบการรับเข้าเรียนกลางมหาวิทยาลัยของไทย (TCAS) ในปีการศึกษา 2562 เหนือกว่าสาขาการสื่อสารและการศึกษาที่ได้รับความนิยม

แม้ว่ากระแสสังคมยังคงเป็นที่นิยมมากกว่ากระแสวิทยาศาสตร์ แต่การสื่อสารมวลชนและการศึกษาได้สูญเสียความดึงดูดของพวกเขาไปอย่างชัดเจน อดีตอาจเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทสื่อหลายแห่งปิดตัวลง ดังนั้นหน่วยงานจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในปีหน้าเพื่อวิเคราะห์ว่าทำไมนักศึกษาถึงชอบคณะมากกว่าคณะอื่น มีที่นั่งว่างเหลือประมาณ 200,000 ที่นั่งใน TCAS 2562 หลังจากสามรอบแรกดังนั้นนักเรียนที่ยังไม่ได้รับการตอบรับ แต่ยังมีโอกาส นี่เป็นครั้งแรกที่การวิเคราะห์ Big Data ถูกนำไปใช้กับระบบการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของไทยโดยแสดงรายละเอียดที่ชัดเจนของสาธารณะในภาควิชาและระดับคณะ นอกจากนี้ยังเปิดเผยถึงความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะต้องปรับตัวให้มีความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากที่นั่งที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยมีขนาดใหญ่กว่านักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ufa

ห้ารอบถูกจัดขึ้นในปีนี้เพื่อเติมเต็ม 445,364 ที่นั่งในโปรแกรมการศึกษา 91,340 รอบแรก (ขึ้นอยู่กับพอร์ตการลงทุนของนักเรียน) เต็ม 130,140 ที่นั่งใน 67 สถาบันรอบที่สอง (ขึ้นอยู่กับระบบโควต้า) เต็ม 99,033 ที่นั่งรอบที่สาม (ขึ้นอยู่กับการรับสมัครโดยตรง) คือ 95,124 ที่นั่งที่สี่ (ขึ้นอยู่กับ การรับเข้ากลาง) สำหรับ 91,340 ที่นั่งใน 70 สถาบันและที่ห้า (ขึ้นอยู่กับการรับสมัครโดยตรงโดยตรง) สำหรับ 29,727 ที่นั่ง สามรอบแรกเข้าด้วยกันทำให้มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมได้สำเร็จ 151,806 คนและได้รับการยืนยัน รอบที่สี่ซึ่งเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-19 พฤษภาคมและจะประกาศผลในวันที่ 29 พฤษภาคมได้รับใบสมัคร 76,408 ใบสำหรับที่นั่ง 91,340 ที่นั่ง รอบที่ห้า ซึ่งจะเปิดให้สมัครตั้งแต่ 30 พฤษภาคมถึง 10 มิถุนายน ufa

จะมีที่นั่งมากมายสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาในสี่รอบแรกในขณะที่ที่นั่งมีให้บริการในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ไม่ได้เข้าร่วม TCAS โปรแกรมยอดนิยม 5 อันดับแรกในรอบที่สาม ได้แก่ กระทรวงการคลัง คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้สมัคร 3,151 คนเข้าชิง 30 ที่นั่ง) ตามด้วยภาควิชาการตลาดคณะเดียวกัน คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ และโปรแกรมการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิชาที่ได้รับความนิยมสูงสุด 3 อันดับแรกในรอบที่สี่ ได้แก่ การพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ufa

admin